ru | de   

5 Lakes Wiesbaden - Spartak EV Aschaffenburg
6 : 3
(0 : 0, 0 : 0, 0 : 0)

Wiesbaden, HKE
16.12.2018, 21:00

Anfangsreihen:
Obolkin;

Milashevskiy - S.Mamontow - Val; S.Vasilev - Bachmann;
J.Vasilev - E.Vasilev - Walter; V.Mamontow - Zotov;
Holzmann;

Torschützer:
E.Vasilev (2); S.Mamontow; Zotov; J.Vasilev; S.Vasilev;

Vorlagen:
J.Vasilev (2); E.Vasilev;
(C) EHC 5 Lakes, 2012-2018